ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน

1. ผ่อนเงินสดกับ totoinsure (ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต สูงสุด 6 งวด)
 • ดูวิธีการผ่อน มี 2 แบบ คือ
 • แบบที่ 1 หารเท่ากัน สูงสุด 6 งวด (สำหรับประกันชั้น 1 ) และ 4 งวด (สำหรับชั้น 2+ 3+)
  • จำนวนยอดเงินที่ต้องชำระแต่ละงวดจะเป็นแบบหารเท่ากันทุกงวด โดยงวดสุดท้ายลูกค้าจะชำระได้หลังวันคุ้มครองไม่เกิน 30 วัน
  • หากครบกำหนดแล้วไม่ชำระ กรณีกรมธรรม์ออกแล้วบริษัทจะสลักหลังให้เหลือวันคุ้มครองตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระมาจากลูกค้า กรณีกรมธรรม์ยังไม่ออก บริษัทจะทำการคืนเงินลูกค้าหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ คือ 7% ของเบี้ยประกันภัยจริงทั้งหมด
 • แบบที่ 2 จ่ายงวดแรก 3,000 บาท (เฉพาะประกันชั้น 1)
  • จำนวนยอดเงินที่ต้องชำระเป็นค่ามัดจำก่อนงวดแรก 3,000 บาท เพื่อเป็นการล็อคโปรโมชั่นเบี้ยพิเศษนี้ไว้ก่อน
  • ส่วนยอดค้างชำระลูกค้าชำระได้หลังวันคุ้มครองไม่เกิน 30 วัน หากเกินกำหนดแล้วไม่ชำระเข้ามาบริษัทขอยกเลิกการทำประกันภัยทันที โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ 3,000 บาทที่ได้รับชำระมาแล้ว

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

3. ชำระผ่านธนาคาร โอนเงิน, ATM

4. ชำระผ่าน Counter Service – ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven